Zgodovina logotipa

 

LOGOTIP      športnega društva slepih in slabovidnih

 

 

 

Logotip  ŠDSS je nastal na osnovi logotipa CSS, kjer imamo tudi sedež društva. Pomen logotipa ŠDSS je sovpadanje z logotipom CSS, kajti v Sloveniji je bil CSS Škofja Loka,  poznan zavod za slepe in slabovidne hkrati s tem pa tudi logotip.

 

 

 

Danes je žal tako, da se je CSS razdelil na več enot in je zdaj ostal pod imenom CSS le še dom starejših in ostarelih, kjer imajo prednost slepi in slabovidni.

Na osnovi logotipa in dejavnosti, ki jo opravljamo smo izdelali tudi žig, grb in zastavo našega društva, ki jo na naših aktivnostih vedno ponosno izobesimo.