Strokovni članki

 

Vpliv vidne funkcije na zgodnji razvoj slepega in slabovidnega otroka

Kakšen je vpliv otrok s posebnimi potrebami na aktivnosti?

Pomen gibanja in vključevanja slepih in slabovidnih otrok v program športne vzgoje

Samopodoba osnovnošolcev in njihovih vrstnikov,
ki so slabovidni in slepi

Gibalna oviranost slepih otrok

Športna vzgoja v integraciji in prostočasne športne vsebine slepih in slabovidnih srednješolcev

Vaje, ki vzpodbujajo orientacijo in mobilnost v predšolskem obdobju

OPP na aktivnostih